وب سایت شخصی نیره افتخار

آیا انجام وظایفمان یک گزینه است؟

هفته گذشته با بزرگواری جلسه داشتم که نیمی از زندگی‌اش را در اروپا گذرانده‌بود و تقریبا به همه جای دنیا سفر کرده‌بود. برایم تعریف می‌کرد که به شدت به دنبال توسعه افراد شایسته است. تعریف می‌کرد که حتی در گرفتن...

دایره شایستگی، دایره شان، (قسمت دوم)

دایره شایستگی‌تان را تعیین کرده‌اید؟ اگر واقعا رویش وقت بگذارید کاریست به غایت دشوار! اما از آن دشوارتر، تعیین آن چیزی است که دایره شأن نامیده می‌شود. دایره شأن به مفهوم خیلی ساده، یعنی چه چیزی در شأن من هست و...

دایره شایستگی، دایره شأن…(قسمت اول)

کتابهای رولف دوبلی، حالتی ساختارشکن دارد؛ حتی برای کسی که رفتار خوانده باشد و با بخشی از سوگیریها و خطاهای شناختی آشنایی‌هایی داشته‌باشد. این کتابها شما را وامی‌دارد به خیلی موارد جور دیگری بیاندیشید؛ یا حتی...

جدیدترین مطالب

استعدادسوزی رهبری در سازمان

استعدادسوزی رهبری در سازمان زمانی که خصوصیات رهبران سازمان‌هایی را مطالعه می‌کنیم که در کتاب از خوب به عالی جیم کالینز، در قالب رهبران سطح پنج مطرح می‌شوند، شباهتی میان آنها و تصوری که از رهبران داریم، دیده نمی‌شود؛ فردی در اقلیت، درون‌گرا و نه...

به تازگی قرار است مدیر ارشد شوم، چه کنم که در این پست موفق باشم؟

یکی از مسائل مهمی که مدیران زمانی که وارد سطوح مدیریت ارشد می‌شوند، این است که آیا می‌توانند پشتیبانی کافی را برای ایده‌هایشان بدست آورند یا خیر. موفقیت در این امر، سه بعد مختلف دارد؛ یک محتوای ایده‌ها دو، نحوه در میان‌گذاری آنها و سه، نحوه تعامل با...

انواع ستاره‌هاي سازماني و ارزش‌آفريني توسط آنها

انواع ستاره‌هاي سازماني و ارزش‌آفريني توسط آنها گرچه در بسياري از سازمان‌ها اين باور وجود دارد كه استعداهاي سازمان، كساني هستند كه بواسطه توانمندي‌ها يا عملكرد خويش شناخته شده‌اند، كهو، لپاك و بنتلي (۲۰۱۶) نشان داده‌اند كه ستاره شدن در سازمان‌ها يا...