وب سایت شخصی نیره افتخار

رویارویی با بحران برای یک تازه‌کار

در دوران پر تلاطم بر مدار منطق ماندن، شناختن احساسات و عواطف و تجزیه و تحلیل موضوعات بسیار دشوار می‌شود؛ چونان کشتی در دریایی طوفان‌زده که برای ناخدایش، حتی دیدن چندسانتیمتر جلوتر می‌تواند دشوار باشد و اگر...

گفتگوهای درونی، وقایع بیرونی و مدیریت سطح انرژی

در انیمیشن inside-out در انتهای کار درون مغز یک گربه و نمود بیرونی رفتارش را نشان می‌دهد. یکی از جالب‌ترین صحنه‌ها زمانی است که گربه‌ای دارد روی صفحه کنترل در مغز قدم برمی‌دارد و گربه اصلی داستان به ناگهان از...

خاله‌زنک‌های سازمانی

چقدر حقوق می‌گیری؟ چطور ماشین خریدی؟ رئیس چیکارت داشت؟ رابطه‌ات با شوهرت/زنت/ دوست دخترت چطوره؟ کی می‌خوای بچه‌دار بشی؟ باید بیام خونتون بیا با هم بریم سفر/ تفریح/… تو هم دوست‌پسرت/شوهرت/ دوست‌دخترت/زنت...

جدیدترین مطالب

آیا انجام وظایفمان یک گزینه است؟

هفته گذشته با بزرگواری جلسه داشتم که نیمی از زندگی‌اش را در اروپا گذرانده‌بود و تقریبا به همه جای دنیا سفر کرده‌بود. برایم تعریف می‌کرد که به شدت به دنبال توسعه افراد شایسته است. تعریف می‌کرد که حتی در گرفتن یک منشی...

دایره شایستگی، دایره شأن…(قسمت اول)

کتابهای رولف دوبلی، حالتی ساختارشکن دارد؛ حتی برای کسی که رفتار خوانده باشد و با بخشی از سوگیریها و خطاهای شناختی آشنایی‌هایی داشته‌باشد. این کتابها شما را وامی‌دارد به خیلی موارد جور دیگری بیاندیشید؛ یا حتی مفهومی را...