وب سایت شخصی نیره افتخار
Strengths initial

توسعه فردی-حرفه ای

شناسایی نقاط قوت؛ گام اول توسعه فردی

یکی از رویکردهای جدیدتر و مهمتری که در زمینه توانمندی‌ها، ارزیابی، توسعه و رشد منابع انسانی در سازمانها، از سوی سازمانهای موفق‌تر مد نظر قرار می‌گیرد، توجه به نقاط قوت افراد به جای نقاط ضعف آنهاست. در واقع در این دیدگاه طرح می‌شود که بهتر است روی توانمندی افراد که معمولا با استعدادهای ذاتی آنها نهفته‌است، سرمایه‌گذاری شود تا برای از میان بردن نقاط ضعف افراد برنامه‌ریزی و هزینه صورت گیرد. این نگاه را پژوهشی گسترده از سوی موسسه گالوپ پشتیبانی می‌کند که در آن که با مصاحبه با میلیونها نفر، به این نتیجه رسیده‌اند که افرادی می‌توانند به جایگاه و ارزش واقعی خود برسند که بتوانند استعدادهایشان را کشف و پرورش دهند.

این مطالعه در نهایت منجر به شناسایی ۳۴ شایستگی شد که به طور کلی در محیط کار نمود پیدا می‌کند و هر فردی می‌تواند از تعداد انگشت‌شماری از این شایستگی‌ها برخوردار باشد. برای آنکه هر فرد بتواند به جایگاه واقعی خود برسد باید بتواند این شایستگی‌های انگشت‌شمار را شناسایی کند و برای پرورش آنها کار کند.

در کتاب Strengths Finder که انتشارات و نویسندگان متعدد در فارسی آن را ترجمه نموده‌اند، این شایستگی‌ها، ویژگی‌های آنها و شیوه توسعه آنها، ارائه شده‌است که از این پس، در این بخش سایت، هر یک از این شایستگی‌ها در قالب یک تصویر کلی، ارائه می‌شود.

محتوای این بخش از ترجمه کتاب در انتشارات پارسیا (با ترجمه امیرکامگار و مهتاب بیات‌ریزی) استخراج شده‌است.