وب سایت شخصی نیره افتخار
Digital Human Resources

منابع انسانی دیجیتال

در این سری از مقالات، در تلاش هستیم تا در خصوص منابع انسانی دیجیتال، به عنوان پارادایم غالب و جهانی منابع انسانی صحبت کنیم.

فناوریهای دیجیتال، زندگی، جوامع و تجارب کاری ما را به شدت عظیمی تغییر داده‌اند. تغییراتی که با تنوع رو به رشد در محیط کار (چه به لحاظ سنی، جنسیتی، فرهنگی و ملیتی) همراه است. طبعاً این تغییرات، در شیوه مدیریتی ما، شیوه‌ای که هدایت می‌کنیم و خود و دیگران را سازمان‌دهی می‌نماییم نیز تاثیرات شگرفی دارد.

این مسئله را می‌توان اضافه کرد به تعداد بسیار فناوری‌ها، سیستم‌ها و ابزارهای جدید و خلاقانه برای منابع انسانی که یک اکوسیستم نوین از ابزارها را برای استخدام، مدیریت عملکرد، یادگیری، به‌روزی، بازخورد و مشارکت فعالانه کارکنان به دنبال خویش می‌آورند. همه این تغییرات تکنولوژی شیوه مدیریت افراد را تغییر می‌دهد و منابع انسانی را وامیدارد که نسبت به این راه‌های جدید انجام کار آگاه باقی بمانند. در ادبیات مدیریتی به این دنیای جدید منابع انسانی دیجیتال می‌گویند! تنها به عنوان یک نکته باید اذعان داشت که منابع انسانی دیجیتال، مستلزم تسلط بر اپلیکیشن‌های موبایل، تفکر طراحی، ابزارهای ویدئویی، اقتصاد رفتاری و تحلیل‌گری می‌باشد.

اضافه کردن نظر