وب سایت شخصی نیره افتخار
بازآفرینی‌ هسته‌ کسب‌و‌‌‌‌کار و منابع‌انسانی

بازآفرینی‌ هسته‌ کسب‌و‌‌‌‌کار و منابع‌انسانی

چه چیزی موجب می‌شود برخی کسب و کارها تا سال‌ها و دهه‌ها پابرجا بمانند؟ خصوصاً کسب و کارهایی که ثبات در آنها اندک است؟ مثلاً تا کنون به سینما توجه کرده‌اید؟ چند بازیگر داریم که طی سه، الی چهار دهه، مرتب روی صحنه بوده‌اند و برای مخاطبان تازگی‌شان را از دست نداده‌اند؟ در عین حال، چقدر بازیگر داریم که در یک دوره‌ای گل کرده‌اند و بعد از چند سال به دست فراموشی سپرده‌شده‌اند؟

خبرگان شرکت مشاوره مکنزی و شرکا اعتقاد دارند که دلیل پایداری طی زمان، بازآفرینی هسته کسب و کار است. منظور از هسته کسب و کار، آن نقطه‌ای است که موجب می‌شود کل کسب و کار اثربخش باشد. در تغییر و تحولاتی که در سازمان اتفاق می‌افتد، این هسته لزوماً تغییر نمی‌کند؛ مثلاً اگر ما سیستم‌های کاغذی پیشین را در ادارات اتوماسیون کرده‌ایم اما فرایند هنوز همان است، با همان آدم‌ها و همان‌شکل خدمت! نمی‌توانیم نامی از بازآفرینی ببریم (حتی گاهی نمی‌توان گفت که صرفه‌جویی کاغذی اتفاق افتاده‌است چون در نهایت نامه مربوطه باید پرینت گرفته‌شود و برای گرفتن امضایش از این اتاق به آن اتاق برویم!)

هسته کسب و کار در واقع، شامل پیشنهاد ارزشی است که کسب و کار به مشتریان ارائه می‌دهد؛ به کارکنان سازمان، فرایندهای کسب و کار و در نهایت فناوری کسب و کار اشاره دارد.

در صورتی که تغییر در سازمان، این موارد را مد نظر قرار ندهد، در نهایت، نوعی اصطکاک و مقاومت ایجاد خواهد شد و سازمان باز هم به اقدامات قدیمی خویش باز می‌گردد. در اینجا منظور این نیست که کسب و کار اصلی‌مان را رها کنیم و سراغ کسب و کار دیگری برویم. مثلاً از توربین‌سازی به ساخت تلفن همراه، روی آوریم بلکه، کسب و کارمان را به شکلی تغییر دهیم که (مثلاً در صورت وجود پیشنهاد ارزش مناسب، حفظ آن و در صورت عدم وجود، ایجاد آن) بتوان بر اساس آن، هم‌سو و بلکه جلوتر از زمانه حرکت نمود.

اگر بخواهیم به طور خاص بر بخش کارکنان هسته کلیدی تمرکز کنیم، باید بدانیم که صرف استخدام یک مشاور، یا تغییر مدیر منابع انسانی نمی‌تواند تغییر مد نظر ما را برای همسویی با تغییرات، فراهم نماید. آنچه اهمیت دارد، شناسایی و توسعه مهارت‌های عصر دیجیتالی می‌باشد که در همه سطوح سازمان برای این امر، نیاز است. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در ایجاد قابلیت‌های مورد نیازی است که با استراتژی جدید هم‌خوانی دارد و نیز حفظ هم‌گامی با مشتریان، زمانی که معیار و دغدغه‌هایشان برای خرید محصولات و خدمات در حال تغییر است. در همین زمان هم استخدام افراد جدید باید مبتنی بر قابلیت‌هایی باشد که در واقعیت می‌توانند به عملکرد مطلوب مالی منجر شوند.

در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت….

اضافه کردن نظر