وب سایت شخصی نیره افتخار
talent management strategy

چگونه یک استراتژی مدیریت استعداد را برنامه‌ریزی و اجرا کنیم

شرکت‌های موفق نیازهای مدیریت استعدادشان را می‌دانند زیرا یک استراتژی موثق مدیریت استعداد را طراحی و اجرا نموده‌اند. در این بخش برخی از راه‌هایی را که مدیران منابع انسانی می‌توانند در خصوص برنامه‌ریزی و اجرای یک استراتژی مدیریت استعداد در پیش گیرند، ارائه می‌دهد.

  1. رهبران ارشد خویش را درگیر کار کنید (مدیرعامل را حتماً درگیر نمایید). توضیح دهید که چرا سازمان شما به یک استراتژی مدیریت استعداد نیاز دارند. اهدافتان را مشخص نمایید. به رهبرانتان بگویید که چگونه موفقیت را می‌سنجید و از آنها بخواهید که از برنامه حمایت کامل داشته‌باشند.
  2. یک رهبر استعداد تعیین کنید. فردی در سطح ارشد را برای توسعه، به‌روز‌کردن مستمر و راهبرای استراتژی مدیریت استعداد شرکتتان منصوب کنید.
  3. پست‌های کلیدی و شایستگی‌های الزامی را به صورت مرتب حسابرسی کنید. این کار به شما کمک می‌کند که سطح استعدادی‌تان را بفهمید تا بدانید از نظر تعدادی و کیفیت مهارت در چه سطحی هستید تا بدانید مسیرتان تا دست‌یابی به اهداف چقدر راه دارید؟
  4. نیازهای آتی را تعیین کنید. استراتژی مدیریت استعداد را در جلسات برنامه‌ریزی استراتژیک سازمانتان وارد کنید تا بتوانید نیازهای استعدادی را برای آینده تعیین نمایید.
  5. از اتوماسیون برای بهبود فرایندها و جریان کاری استفاده نمایید. برنامه‌هایتان را با استفاده از فناوری پشتیبانی کنید اما انتظار نداشته‌باشید که فناوری جای تصمیم‌گیرنده را بگیرد
  6. سنجه‌های مرتبط را برای سنجش موفقیت تعیین نمایید. به صورت مستمر و منظم نتایج را با مدیریت ارشد سازمان در میان بگذارید تا توصیه‌های بهبودشان را دریافت دارید.
  7. استراتژی مدیریت استعدادشان را با پشتیبانی مستقیم مدیرعامل آغاز نمایید. از مدیرعامل بخواهید که شخصاً استراتژی مدیریت استعداد سازمانتان را اعلام نماید.

برگرفته از APD (Automated Data Processing Inc.) با عبارت effective talent management has become an essential strategy for organization success، ۲۰۱۱

اضافه کردن نظر