وب سایت شخصی نیره افتخار
performance management

مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد، که اغلب شامل ارزیابی عملکرد و توسعه کارکنان است به نوعی پاشنه آشیل مدیریت منابع انسانی به حساب می‌آید. این سیستم‌ها در سازمان‌ها دچار مسائل و ایرادات جدی هستند و از همین رو، مدیران وکارکنان اغلب آنها را ناموثر و بی‌فایده می‌دانند. در مطالعه‌ای که اخیراً موسسه تاور واتسون (۲۰۱۵) انجام داده‌است، تنها ۴۵ درصد کارکنان اذعان داشته‌اند که سیستم‌های عملکرد کارکنان آنها به بهبود عملکرد کمک می‌کنند. نتایج این پژوهش سه عامل کلیدی را به عنوان موانع اثربخشی سیستم‌های مدیریت عملکرد برشمرده‌است:

  • بازخورد ضعیف
  • عدم برخورداری مدیران از مهارت‌های لازم
  • عدم اتصال سیستم به مدیریت استعداد

اما شاید مهمترین علت مسائلی که مدیریت عملکرد با آن درگیر است را بتوان این دانست که چنین سیستم‌هایی بسیار شخصی است و فرایندی تهدید‌کننده هم برای مدیر و کارکنان به حساب می‌آید (یعنی به نوعی کارکنان عملکرد را با شخصیت خویش گره می‌زنند و مدیران نیز با آگاهی از همین حساسیت، ترجیح می‌دهند برای ارام‌ نگاه‌داشتن جو سازمان، از تنش‌هایی که چنین سیستمی می‌تواند بوجود آورد دوری نمایند)

مدیران تمایلی به ارائه بازخورد صریح و گفتگویی صادقانه ندارند زیرا از این در هراسند که رابطه‌شان با کسانی که برای انجام کار روی آنها حساب باز کرده‌اند آسیب ببیند. از سوی دیگر، کارکنان احساس می‌کنند که مدیرانشان فاقد مهارت‌های لازم برای بحث در خصوص عملکرد و توانمندی‌های مربی‌گری لازم برای توسعه مهارت کارکنانند. بسیاری از این شکایت دارند که فرایندهای مدیریت عملکرد وقت‌گیرتر و خسته‌کننده‌تر از آنند که بتوانند ارزش‌آفرین باشند. این موجب می‌شود که هم مدیران و هم کارکنان با مدیریت عملکرد به عنوان شرّی لازم در زندگی کاری بنگرند که باید تا حد ممکن کاهش یابد، نه به عنوان فرایندی که پیامدهای کلیدی برای کارکنان و سازمان به دنبال دارد.

پیامدهای ممکن یک سیستم مدیریت عملکرد موثر عبارتند از:
شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و انتظارات شغلی

 

بهبود بهره‌وری افراد و گروه‌ها

توسعه قابلیت‌های کارکنان تا حداکثر میزان ممکن از طریق بازخورد و مربی‌گری موثر

به حرکت‌درآوردن رفتارهایی که موجب هم‌سویی ارزش‌های کلیدی، اهداف و استراتژی سازمان می‌گردد

فراهم‌کردن بنیانی برای تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سرمایه‌های انسانی (مانند پرداخت و…)

بهبود تعامل میان مدیران و کارکنان

از همین روست که علی‌رغم دشواری‌ها، مدیریت عملکرد ابزاری حیاتی برای سازمان‌هایی است که عملکرد بالایی دارند و اگر نه مهمترین، یکی از مسئولیت‌های بسیار مهم مدیران به حساب می‌آید.

اضافه کردن نظر